Jezuitská knihovna v Nové Říši?

Knihovna patří k nejkrásnějším prostorám premonstrátské kanonie v Nové Říši. Její zvláštností je, že nám dovoluje nahlédnout do zaniklé knihovny telčských jezuitů a navštívit tak jedno ze srdcí tamní koleje a domu třetí probace.

Telčská jezuitská knihovna

Knihovna a samotné knihy v ní obsažené patřily od počátku ke klíčovým částem řádových domů a škol Tovaryšstva. O knihovně

Novoříšská knihova

Současná knihovna se zrodila v 17. století, prošla fázemi rozkvětu, útlumu i hrozícího zániku. Dnes je histroickým i živým fondem, který si vyžaduje zvláštní pozornost. O knihovně

Ukázky dochovaných knih

Knihovna telčské koleje se v průběhu času rozrostla na sbírku téměř 6000 svazků, dodnes se dochovalo i několik katalogů. Zobrazit knihy

3D model knihovního sálu

Vstupte do knihovny premonstrátů v Nové Říši pomocí 3D modelu!