Autoři

Na výzkumném projektu se podílejí a tento web připravili:

Web prezentuje výsledky výzkumu dosažené v rámci projektů:

 

                                    

Spolupracující instuce a jejich pracovníci:

Historický ústav AV ČR

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová Ph.D. (katerina.bobkova.valentova@gmail.com) - průzkum knižních fondů

Mgr. Hedvika Kuchařová Ph.D. (hedvika@strahovskyklaster.cz) - průzkum knižních fondů

Mgr. Ing. Ondřej Hnilica Ph.D. (Hnilica.O@seznam.cz ) - průzkum mobiláře a spolupráce na přípravě 3D modelu

Ing. Ivan Klíma (ivan@mymail.cz) - 3D modelace

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

doc. Ing. Zuzana Slížková Ph.D. (slizkova@itam.cz) - materiálová analýza povrchových úprav knihovního nábytku

Mgr. Petra Mácová (macova@itam.cas.cz) - materiálová analýza povrchových úprav knihovního nábytku

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh

Ing. Josef Plášek Ph.D. (plasek.j@vut.cz) - analýza vnitřního prostředí knihovního sálu

Atelier Research and Restore

Mgr. Dominik Matus DiS. (email@dominikmatus.cz) - průzkum mobiliáře