Telčská jezuitská knihovna

K úkolům jezuitů patřilo knihy psát, vydávat, shromažďovat, rozdávat i zabavovat. Knihy bychom mohli nazvat základními stavebními kameny řádových domů a škol.

Knihovna telčské koleje se v průběhu desetiletí rozrostla na sbírku čítající téměř 6000 svazků, dodnes se dochovalo několik katalogů. Při poslední katalogizaci na počátku 40. let 18. století byly vazby knih upraveny do dnešní podoby. Knihy se do koleje dostávaly nejen nákupem, ale i jako dary mecenášů, telčských obyvatel, duchovních z Telče a okolních farností.

Jak to vzniklo?

Po zrušení koleje v roce 1773 se knihy dostaly do různých institucí. V současnosti jsme schopni dohledat přes čtyři sta titulů. Tento počet bude narůstat, protože řada knihoven ještě nemá své fondy zpracované natolik podrobně, aby byly telčské jezuitské provenience podchyceny. Největší počet svazků se nachází v knihovně premonstrátské kanonie v Nové Říši a ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Prohlédnout knihy

Protože je možné vystavit jenom omezený počet knih, rozhodli jsme se zpřístupnit alespoň výsek knihovny touto formou. Podobně jako jezuité si můžete vybrat na virtuální polici určitou knihu, „otevřít“ ji a začíst se do ní, alespoň zprostředkovaným způsobem. Prezentovaný vzorek se snaží ukázat obsahovou pestrost telčské knihovny.