Jezuitské misie v Číně

Johann Adam Schall, SJ: Historica narratio

Jezuité byli jedním z mála církevních řádů, které dlouhodobě a systematicky působily v Číně. V Evropě bylo jejich působení doprovázeno debatami na církevní půdě, zda a nakolik je vhodné přizpůsobovat hlásání evangelia čínským poměrům a mentalitě. Spis o počátcích a pokroku čínských misií byl sestaven na základě listů Johanna Adama Schalla (1592-1666), jezuitského matematika a misionáře, který sám v Číně působil.

Autor: Schall von Bell, Johann Adam

Název: Historica narratio, de initio et progressu missionis Societatis Jesu apud Chinenses

Místo a rok vydání: Vídeň, Matthaeus Cosmerovius 1665

Exemplář: NŘ, I 1589

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.37, s. 114-115

 

knihy