Příručka rétoriky pro studenty i učitele

Stanislaus Rapalius, SJ: Via ad eloquentiam

Stanislaus Rapalius (narozen 1640 ve Frýdku) vstoupil do Tovaryšstva jako student rétoriky 6. října 1660. Jeho řádová dráha se dělí na dvě části: první z nich zahrnuje více než 15 let výuky latiny a řečtiny na řádových školách zejména ve Slezsku, druhá skoro dvacetileté misionářské působení na Valašsku. Během uherského vpádu na Moravu roku 1708 pobýval ve Vsetíně, kde byl během sloužení mše 7. května ubodán kuruci. Známá je jeho rétorická příručka v příkladech Via ad eloquentiam. Podnětem k sepsání díla byla Rapaliova výuka v opakovacím kurzu pro řádové studenty, která mu byla svěřena na samém konci jeho učitelské dráhy v letech 1686/87–1687/88. Dílo bylo určeno jak studentům rétoriky, tak jejich jezuitským učitelům.

Autor: Rapalius, Stanislaus

Název: Via ad eloquentiam quatuor passibus epistolarum, chriarum, syllogismorum et orationum constans

Místo a rok vydání: Olomouc, Ignatius Rosenburg 1707 nebo 1708

Exemplář: NŘ, sign. I 4836

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.21, s. 97-98

knihy