Anglická kniha rozjímání – kuriozita telčské knihovny

Lewis Bayly: The practice of pietie

Asketický a velmi rozšířený spis puritána Lewise Baylyho (1565-1631) představuje v knihovně katolické řeholní instituce kuriózní záležitost. Knihu daroval v roce 1689 tehdejší rektor telčské koleje Joannes Dubsky (1649-1700) o generaci mladšímu spolubratrovi Waltrovi Josephovi Leslie (1671-1691). Je pravděpodobné, že Dubsky neuměl anglicky a nedokázal ohodnotit věroučnou „závadnost“ spisu, který byl z jazykového hlediska milým dárkem pro mladého jezuitu, patrně člena rozvětveného skotského šlechtického rodu Leslie, jehož někteří členové museli jako katolíci odejít na kontinent. Mimo jiné spis adaptoval také Jan Amos Komenský a vydal ho pod názvem Praxis pietatis roku 1630 v Lešně.

Autor: Bayly, Lewis

Název: The practice of pietie directing a Christian how to walke that he may please God

Místo a rok vydání: Edinburgh (tj. Amsterdam?), asi 1635

Exemplář: NŘ, sign. I 6540

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.42, s. 119-120

knihy