Biblické komentáře

Jean de La Haye, OFM (ed.): Biblia maxima

Biblický text s rozsáhlými vědeckými komentáři, v nichž se spojovala práce středověkých a renesančních vykladačů Bible, vydal francouzský františkán Jean de La Haye (1593-1661). Dílo ve své době představovalo špičkovou teologickou pomůcku a poměrně značnou investici. Do telčské knihovny mohlo být pořízeno díky odkazu Kateřiny Beyerové, která v roce 1671 darovala koleji 200 zlatých na pořízení nezbytných knih. K nákupu došlo hned po její smrti v roce 1675.

Název: Biblia maxima

Místo a rok vydání: Paříž, nakladatelé Antoine Bertier, Siméon Piget, D. Bechet a L. Billaine, tiskař Jean Henault, 1660

Exemplář: NŘ, sign. III 1727/1; NŘ, sign. III 1727/2; NŘ, sign. III 1727/3; NŘ, sign. III 1727/4NŘ, sign. III 1727/5NŘ, sign. III 1727/6; NŘ, sign. III 1727/7; NŘ, sign. III 1727/8NŘ, sign. III 1727/9; NŘ, sign. III 1727/10; NŘ, sign. III 1727/11NŘ, sign. III 1727/12; NŘ, sign. III 1727/13; NŘ, sign. III 1727/14; NŘ, sign. III 1727/15; NŘ, sign. III 1727/16; NŘ, sign. III 1727/17; NŘ, sign. III 1727/18; NŘ, sign. III 1727/19

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.1, s. 81

knihy