Polemika s Niccolo Machiavellim

Carolus de Grobendoncque, SJ: De ortu et progressu spiritus politici

Carolus de Grobendoncque (1600-1672) vstoupil do jezuitského řádu 1617 ve flandrobelgické provincii, ale 1625 odešel na výzvu řádového generála do Prahy, kde pokračoval v započatém studiu teologie. Vysvěcen byl o dva roky později. Roku 1629 dosáhl doktorského gradu filozofie. Většinu svého života spojil s výukou teologických disciplín na pražské teologické fakultě, jejímž děkanem byl v letech 1640‒1654. Dílo První dekáda … o vzniku a vývoji politického ducha navazovalo na rozsáhlou literaturu tzv. antimachiavellismu, která byla velmi oblíbeným žánrem v oblasti politické filozofie 16. a 17. století. Jednalo se o polemiku s florentským myslitelem Niccolou Machiavellim, který na počátku 16. století představil radikálně jiné pojetí politické teorie, než které pěstovala po staletí křesťanská morální teologie. Grobendoncque, podobně jako další jezuité, se snažil vyvrátit Machiavelliho zásady, které zcela záměrně ignorovaly křesťanskou morálku.

Autor: Grobendoncque, Carolus de

Název: De ortu et progressu spiritus politici et quo ille (nisi fortiter ei occurratur) tandem sit evasurus. Decas prima deducens politicismi ortum ac progressum ab Urbe condita usque ad raptum Eliaei

Místo a rok vydání: Praha, Jezuitská tiskárna (faktor Jiří Černoch) 1666

Exemplář: NŘ, sign. III 1754 

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.32, s. 108-109

knihy