Díla prvních řádových Otců

Alfonso Salmerón, SJ: Commentarii in Evangelicam historiam et in Acta Apostolorum

Šestnáctisvazkové komentáře k evangeliím, Skutkům apoštolským a Pavlovým epištolám napsal jeden z prvních španělských jezuitů Alfonso Salmerón (1515-1585). Na titulním listu prvního dílu je vyobrazen Ježíš Kristus jako Salvator mundi, Panna Maria a čtyři evangelisté. Na frontispisu je portrét autora, jenž se k Ježíši Kristu symbolizovanému monogramem IHS obrací v modlitbě slovy žalmu 119 „Quam dulcia faucibus meis eloquentia tua“ (Jak lahodnou chuť má to, co říkáš.).

Autor: Salmerón, Alfonso

Název: Commentarii in Evangelicam Historiam, et in Acta Apostolorum. Addita est auctoris vita per R.P. Petrum Ribadeneiram conscripta

Místo a rok vydání: Kolín nad Rýnem, Anton Hierat a Johann Gymnich 1612

Exemplář:  NŘ, sign. III 505

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.10, s. 88-89

knihy