Dar hraběte Martinice

Adriaan van Lyere, SJ: De imitatione Iesu patientis

Jezuita Adriaan van Lyere (1588-1661) byl autorem několika literárních děl, z nichž největšího rozšíření dosáhla apoftegmata (stručné výroky) sv. Ignáce. De imitatione Iesu patientis (česky „O následování trpícího Ježíše“) vyšlo pouze jedinkrát v roce 1655. Kniha byla darována telčské koleji nejvyšším purkrabím Bernardem Ignácem hrabětem z Martinic (1614-1685). Dokumentuje nejen rychlou cestu knižních novinek ze Španělského Nizozemí do střední Evropy, ale i knižní kulturu v rodině Martiniců. Na vazbě je použito martinické supralibros, horní desku zdobí propletené iniciály s vročením 1621, dolní desku martinický znak reflektující povýšení do hraběcího stavu.

Autor: Lyere, Adriaan van

Název: De imitatione Iesu patientis sive de morte et vita in Christo Iesu patiente abscondita

Místo a rok vydání: Antverpy, Jacob van Meurs 1655

Exemplář: NŘ, sign. III 537

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Petra HNILICOVÁ (eds.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Praha - Telč 2020, C.II.22, s. 349-350

knihy