Proslulý duchovní vůdce

Mikołaj Łęczycki, SJ: Opuscula spiritualia

Mikołaj Łęczycki se narodil v roce 1574 nedaleko velkolitevského města Nieśwież (dnes Ňasviž v Bělorusku), konvertoval od kalvinismu ke katolicismu a stal se jezuitou. Díky svému talentu byl poslán do Říma, římské prostředí silně ovlivnilo jeho život a spiritualitu. V roce 1628 si ho představitelé české provincie vyžádali u řádového generála jako instruktora Otců třetí probace, vzhledem k vytížení dalšími úkoly však Łęczycki přichází do olomoucké koleje až na sklonku roku 1635. V následujících více než šesti letech vystřídal řadu kolejí české provincie, prchal před válečnými nebezpečími a na začátku května 1638 se stal svědkem zabití tří svých spolubratrů ozbrojenými vesničany u Ledečka nad Sázavou. V létě 1642 se vrátil do polsko-litevského soustátí, zemřel 30. března 1653 v Kaunasu (Kovno) v dnešní Litvě. Již za svého života se stal proslulým duchovním vůdcem, spirituální formace byla hlavní náplní jeho působení i spisů. O vlivu na řádovou spiritualitu svědčí skutečnost, že jeho návody k duchovnímu životu vycházely opakovaně. Souborné ingolstadtské vydání bylo do telčské knihovny pořízeno v témže roce, kdy vyšlo.

Autor: Łęczycki, Mikołaj

Název: Opusculorum spiritualium ... tomus

Místo a rok vydání: Ingolstadt, Johann Andreas de La Haye 1724

Exemplář: NŘ, sign. III 538

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Petra HNILICOVÁ (eds.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Praha - Telč 2020, C.II.23, s. 350

knihy