Dar zakladatelky koleje

Jeremias Drexel, SJ: Opera omnia

Spisy německého jezuity Jeremiase Drexela (1581-1638) byly kolem poloviny 17. století neobyčejně populární, řada jeho asketických pojednání byla přeložena do češtiny a vycházela ještě kolem poloviny 18. století. Z dnešního hlediska je obtížně pochopitelný jeho souhlasný postoj k pronásledování čarodějnic. Souborné antverpské vydání jeho díla je pozoruhodné proto, že ho knihovně telčské koleje darovala Františka Slavatová, jak o tom svědčí přípisek na titulním listu „darováno nejjasnější zakladatelkou“ (v originálu „dono Illustrissimae fund[atricis]“) v roce 1672. Kniha byla určena především pro studium kazatelů.

Autor: Drexel, Jeremias

Název: Opera omnia

Místo a rok vydání: Antverpy, vdova a dědicové Joannese Cnobarria 1660

Exemplář: NŘ, sign. III 544

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (eds.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Praha 2020, A.2, s. 81-82

knihy