Ilustrovaná duchovní cvičení sv. Ignáce

Geistliche Ubungen des heiligen Ignatii von Loyola

Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly představují spirituální praxi, která hluboce ovlivnila celou katolickou církev a formovala duchovní život světců, teologů, duchovních vůdců i desetitisíců prostých věřících. Ignaciánská cvičení patří i v současnosti k základním typům prohlubování a obnovování duchovního života. Z podnětu jezuitského noviciátu v Brně byla tato cvičení vydána s četnými ilustracemi. Kniha zároveň patří k nejmladším z dochovaných akvizic telčské knihovny.

Název: Geistliche Ubungen des heiligen Ignatii von Loyola

Místo a rok vydání: Brno, dědicové tiskaře Svobody – Václav Lenhart 1747

Exemplář: MZK, ST2-0094.624 

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Petra HNILICOVÁ (eds.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Praha - Telč 2020, B.5, s. 276-277

knihy