Sbírka českých kázání

Karel Račín: Sněm nebeský

Karel Račín, křestním jménem Václav Rudolf, byl členem řádu theatinů. Napsal a vydal několik knih českých kázání. Prezentovaná kniha obsahuje kolem šedesáti kázání na různé svátky, od těch největších - Velikonoc a Vánoc, k svátkům vybraných světic a světců. Jedná se o jedinou dosud dochovanou česky psanou knihu z telčské jezuitské knihovny.

Autor: Račín, Karel

Název: Sněm nebeský svatých a světic Božích, to jest Sváteční kázání

Místo a rok vydání: Praha, Kateřina Alžběta Koniášová 1712

Exemplář: VKOL, sign. 32.384

Odkaz na katalog: Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ – Petra HNILICOVÁ (eds.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy, Praha - Telč 2020, C.II.25, s. 351-352

knihy